abrakinė

abrãkinė sf. (1) J, Pn, Lnkv maišelis abrakui, žiubčius: Atnešk abrãkinę, įsipilsiu kelionei abrako Smn. Užmauk abrãkinę, tegul perėda arklys Kp.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • abrakinė — abrãkinė dkt. Pripýlė pi̇̀lną abrãkinę avižų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • abrakamaišelis — abrãkamaišelis sm. (1) abrakinė: Abrãkamaišelis prakiuro Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • abrakmaišis — abrãkmaišis sm. (1) žr. abrakinė: Užkabink arkliuo abrakmaišį Grg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžaboti — DŽ1, Jž, Pn; LL120, LTR(Št) žr. išžaboti 1: Tėvas atžabojo arklį, užmovė jam abrakinę J.Mik. Aš bais mylėjau arklius: tėtė įsižaboja, aš atžaboju Km. Kad tu gera būtum, žirgelį pagautum ir pagavus atžabotum, abrako paduotum LTR(Sb). | prk.: Visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • džiubė — džiùbė sf. (2) 1. abrakinė: Pripilk avižų džiùbę Vad. 2. nerangi, stambi moteris: Kas tokią džiùbę gali imti už pačią, kad ji pati savęs nepaneša Šn. 3. zool. žaliukė (Chloris chloris): Nemaža veisiasi ir smulkių paukščių: genių, džiubių,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maišgalis — maĩšgalis sm. (1), maišgalỹs (3b) 1. prastas maišas: Prieš tai nuolat su maišgaliu ir lazda po svietą kraipėsi P.Cvir. Atnešė seną maĩšgalį Jnš. Ištiesė grindis visokiais maišgaliaĩs Skr. Abrakinė – didelis maĩšgalis Šd. 2. ko nors kiekis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • terba — ×terbà (l. torba, brus. тopбa) sf. (4) K, Rtr, NdŽ, KŽ 1. N, BS144, Šl, Pkr, Všk, Krs, Mlt maišelis, krepšys: Terbõn inkišk duonelę Sv. Gi tas kilogramėlis prapuls mano terbõ[je]! Mžš. Ter̃bą terbõn [įdeda] ir ažuriša Kvr. Sako, terbosè… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užverti — užverti, ùžveria, užvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ; L žuverti, žùveria, žuvėrė Pls 1. užsmeigti: Po daug užvėrei kilbasos, pakrimto pakrimto pelė i nue[jo] Klt. Vasarą anta meškerės kirmėlaitę ùžveria, an kriūkelio, meta anta vandenio ir susgauna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šikšna — šikšnà sf. (4) K, Š, NdŽ, KŽ, DŽ, Nv, (2) J, K.Būg(Ds, Skp), NdŽ, Jdr, Vkš 1. Lex58, H, R, MŽ, N, K, J, L, Rtr, Tv, Lž, Švn, Švnč nerauginta oda, vartojama pakinktams, kasdienei avalynei: Šikšnà – pakinktam siūt, o skūra – naginėm, čebatam Sml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žibikas — žibìkas sm. (2) FrnW, NdŽ, KŽ 1. K.Būg, J.Jabl, DŽ, Ds, Krk, Krž maišelis avižoms, abrakinė, žiubčius: Žibìką paimk, įpilti reik avižų DūnŽ. Pasiūk arkliams žibìką Užv. Atnešė į žibìką prisigaudęs tų gyvačių Žml. 2. žr. žibė 1: Virtuvėj… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.